Dub Disinfo Department, Higher Learning

PETAR MLAKAR ON KAKŠNA JE RAZLIKA MED NIČEM IN BOGOM?

Kakšna je razlika med Ničem in Bogom? Po Heideggerju je vse nastalo iz Niča. No, morda je vse ustvaril On, vendar se Stephen Hawking potem vprašuje: Od kod pa On!? Kdo je njega ustvaril?

Ko govorimo o Bogu, je njegova primerjava z ničem, če smem reči, nemogoča. Ker je totalna Drugačnost. Ker je prej, manj ali dalj od njega. Čeprav bi lahko tudi njega videli kot nekakšen nič. A nič je šele iz njega. Enako kot bit. Nič je ilovica, iz katere zgnete Bog svet. Nič je tako v primerjavi z Bogom že nekaj, ki do Boga ne seže. Je že minimalno določilo, kajti tudi tam, kjer ga ni – Parmenid pravi, je samo bit in niča ni –, torej tudi tam, kjer »je«, kjer je samo bit in NIČ drugega, ima težave s seboj, saj če ga NI, kar bi bilo zanj super, ker okoli biti ni nič, pa se tam za njim, kot kak vražji rep vleče njegov JE in NI. Pravi Nič bi bil tako le Bog, kar pa je nekaj drugega in ne bi sedaj o tem. Zato rajši rečem, Bog je samo Bog, on sam, naprej od niča ali pred ničem ter je kontradiktorno pred vsakim določilom. Je torej poleg biti ali niča Tretja, »nadpomenska« instanca. Pravim, kontradiktorno, ker govoriva o nečem, o čemer ne moreva. To pravico pa si lahko pri Bogu vzamemo. Ker je absolut. Ker je nedoločeno neskončno.

Ko vprašuješ, od kod pa On, bom rekel, da je že vprašanje po njegovem vzroku za njim, se pravi, če se ponovim, da govoriva o nečem, o čemer ne moreva. Ko je on najstrašnejša negacija, najobupnejša nemogočost, totalni Nič, aporija, je najbolj pri sebi. To, kar pravim, lahko zelo lepo in enostavno vidimo pri neki molitvi v cerkvi: Bog je Bog luči. Po Heideggerju je bit luč; kdor malo bolje pozna delo tega filozofa po njegovem »obratu«, bo ugotovil, da je pri njem bit v bistvu Bog, in v tej luči vidimo vse, vidimo bivajoče, je vse; brez te luči, ki daje bivajočemu bivajočost, ne bi bilo nič. Naš Bog pa gre še eno stopnjo naprej ali nazaj, kot hočeš, on je, kot smo rekli, Bog luči, se pravi, da luč iz njega izhaja, je njen stvarnik, kar pomeni, da je pred lučjo, je njen vzrok, se pravi, je Ne-biten.

Boris Jež, Sobotna priloga
sob, 15.12.2012, 15:00
DELO

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s